Onderwijs met zorg samengesteld

Praktische informatie

Schooljaar 2021-2022

Schooljaar 2021-2022

Vakantierooster 2021-2022
 Herfstvakantie:        maandag 18-10-2021 t/m vrijdag  22-10-2021
 Kerstvakantie:          vrijdag  24-12-2021 t/m vrijdag 7-1- 2022
 Voorjaarsvakantie:  maandag 28-2-2022 t/m vrijdag 4-3-2022
 Paasvakantie:           vrijdag 15-4-2022  en maandag  18-4-2022
 Meivakantie:             maandag 25-4-2022 t/m vrijdag 6-5-2022
 Hemelvaart:              donderdag 26 en vrijdag 27-5-2022
 Pinksteren:                maandag 6 juni 2022
 Zomervakantie:        maandag 11-7-2022 t/m vrijdag 19-8-2022 (vrijdag 8-7-2022 is een bijzondere vrije dag !)

Extra verlofdagen voor de leerlingen van het SO 2021-2022
i.v.m. o.a. studiedagen en administratiedagen
17 september:       Studiedag
11 oktober:            Studiedag
12 november:        Studiedag
25 januari:              Administratie dag
17 maart:                Studiedag
12 april:                   Studiedag
13 juni:                    Studie-en Administratie dag
 
Bijzondere vrije dagen SO
Vrijdag 24-12-2021 leerlingen vrij
Vrijdag 8-7-2022 leerlingen vrij

De overige dagen verschijnen op de website en/of in een nieuwsbrief.