Onderwijs met zorg samengesteld

Bijen

De groep 'Bijen' is het vervolg op de groep 'Eenden'. De leeftijd van de leerlingen in deze groep varieert van 9 t/m 12 jaar. Ook leerlingen zonder de diagnose autisme (ASS) kunnen op basis van hun onderwijs- en begeleidingsbehoefte in deze groep worden ondergebracht. In deze groep werken we met een individueel dagprogramma. Hierbij staan veiligheid, duidelijkheid en voorspelbaarheid centraal. Dit zijn voorwaarden om tot leren te komen. Naast de cognitieve vaardigheden werken we aan de bevordering van sociale vaardigheden en de zelfredzaamheid. Daarbij letten we op de individuele mogelijkheden en de interesses van de leerling. We gebruiken visuele ondersteuning, zodat de leerlingen zo zelfredzaam mogelijk het onderwijs kunnen volgen. Veel van onze leerlingen vervolgen hun schoolloopbaan op het  VSO, PRO of PRO-VMBO.